Szakterületek

Cégjog: cégalapítás, -módosítás, -megszüntetés, vállalkozások jogi képviselete, hitelezői igényérvényesítés, hatóságok (pl. NAV) előtti képviselet

Webjog: távollévők között létrejött szerződésekre vonatkozó jogi tanácsadás, képviselet (internetes kereskedelem), fogyasztóvédelmi eljárások

Adatvédelmi jog: tanácsadás és teljes körű audit a GDPR szabályinak megfelelés érdekében

Polgári jog: ingatlanokkal kapcsolatos ügyek (szerződések, társasházi ügyek stb.), egyéb szerződések készítése (pl. ajándékozás, tartási szerződés stb.)

Büntetőjog: védelem ellátása büntető- és szabálysértési eljárásban, sértetti képviselet ellátása, tanúk és egyéb érdekeltek képviselete a büntetőeljárásban

Munkajog: munkaszerződések és kapcsolódó iratok (pl. felmondás) készítése
vállalkozások munkajogi átvilágítása, peres és peren kívüli munkaügyi jogviták, eljárások

Családjog: házassági bontóper, szülői felügyeleti jog – kapcsolattartás, gyermektartásdíj, házassági szerződés, élettársi vagyonközösség megszüntetése

A fenti listában szereplő jogterületeken és jogügyleteken kívül természetesen számos egyéb területen látunk el jogi tanácsadási és képviseleti tevékenységet. Ha a felsorolt jogterületek között nem találja azt, mellyel kapcsolatban tanácsadásra lenne szüksége, vegye fel a kapcsolatot irodánkkal.