Bemutatkozás

A Vogel Ügyvédi Iroda széleskörű jogi szolgáltatást nyújt, és egyaránt rendelkezésre áll mind magánszemélyek, mind üzleti vállalkozások részére. Irodánk rugalmasan igazodik szolgáltatásaival az ügyfelek egyedi igényeihez, speciális elvárásaihoz. Munkánk során ügyfeleink céljainak elérése érdekében ha szükséges, egyedi megoldásokat dolgozunk ki.

Irodánk a tevékenységét hazai és nemzetközi ügyekben, a polgári és a büntetőjog területén egyaránt folytatja. Praxisunk kiterjed az eseti jogi tanácsadástól az állandó átalánydíjas megbízásokig, valamint a peres képviseletekre is.

Célunk, hogy ügyfeleinkkel kölcsönös bizalmon alapuló, hosszú távú együttműködést tudjunk kialakítani, melynek alapja a magas színvonalú, realitásokhoz igazodó jogi munka a jogszabályok adta kereteken belül.

Szakértőkkel történő együttműködés útján könyvelési, földmérési, építészeti, ingatlan-értékesítési ügyintézésben, szakértésben is ügyfeleink segítségére tudunk lenni.

Jogi tanácsadásra telefonon vagy email-ben történő előzetes időpont-egyeztetést követően, személyes konzultáció keretében van lehetőség.

Tájékoztatjuk, hogy ezen az internetes honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek sem tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak. A honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ön megismerhesse ügyvédi irodánkat, tevékenységünket, mely információk segíthetik jogi képviselője kiválasztásában.

Ezt a honlapot a Vogel Ügyvédi Iroda, mint a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett ügyvéd iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

Szakterületek

Cégjog: cégalapítás, -módosítás, -megszüntetés, vállalkozások jogi képviselete, hitelezői igényérvényesítés, hatóságok (pl. NAV) előtti képviselet

Webjog: távollévők között létrejött szerződésekre vonatkozó jogi tanácsadás, képviselet (internetes kereskedelem), fogyasztóvédelmi eljárások

Adatvédelmi jog: tanácsadás és teljes körű audit a GDPR szabályinak megfelelés érdekében

Polgári jog: ingatlanokkal kapcsolatos ügyek (szerződések, társasházi ügyek stb.), egyéb szerződések készítése (pl. ajándékozás, tartási szerződés stb.)

Büntetőjog: védelem ellátása büntető- és szabálysértési eljárásban, sértetti képviselet ellátása, tanúk és egyéb érdekeltek képviselete a büntetőeljárásban

Munkajog: munkaszerződések és kapcsolódó iratok (pl. felmondás) készítése
vállalkozások munkajogi átvilágítása, peres és peren kívüli munkaügyi jogviták, eljárások

Családjog: házassági bontóper, szülői felügyeleti jog – kapcsolattartás, gyermektartásdíj, házassági szerződés, élettársi vagyonközösség megszüntetése

A fenti listában szereplő jogterületeken és jogügyleteken kívül természetesen számos egyéb területen látunk el jogi tanácsadási és képviseleti tevékenységet. Ha a felsorolt jogterületek között nem találja azt, mellyel kapcsolatban tanácsadásra lenne szüksége, vegye fel a kapcsolatot irodánkkal.

Munkatársak

Thurzóné dr. Vogel Barbara
Irodavezető ügyvéd, webjogi és adatvédelmi szakértő, gazdasági büntetőjogi szakjogász

Vogel Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje  2004-ben diplomázott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán. 2008-ban szakvizsgázott és megkezdte ügyvédi tevékenységét. 2010-ben gazdasági büntetőjogi szakjogász képzettséget szerzett.

Webjoggal, elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tanácsadással és adatvédelemmel 2005 óta foglalkozik. A Magyar Áruküldők Egyesületének 2005 óta jogi szakértője elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekben. Tagja a Direkt és Interaktív Marketing Szövetség Adatvédelmi Tagozatának. Adatvédelmet, az elektronikus kereskedelem jogát valamint a webáruházakra vonatkozó jogi szabályozás gyakorlati kérdéseit 2007 óra oktatja, rendszeresen tart előadásokat a témában. 2007 óta a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának vendégelőadója, ahol szintén a webáruházak jogi szabályozását oktatja. Adatvédelemben, valamint a webáruházakra vonatkozó szabályozás jogi kérdéseiben az elmúlt tíz évben nagy gyakorlati tapasztalatot szerzett. Ezen kívül cégek és társasházak állandó képviseletét is ellátja

2013-ban LL.M. fokozatot szerzett a Suffolk University Boston Global and US Business Law képzésén. Angol nyelven tárgyalóképes.

Partnerek

dr. Bodnár Lilla
Ügyvéd, munkajogász, adatvédelmi jogász. 2002-ben diplomázott summa cum laude minősítéssel az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán. 2006-ban szakvizsgázott és megkezdte ügyvédi tevékenységét.
A HR és Munkajog című folyóirat és a Munkajog.hu munkajogi szakértője, az European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions egyik szerzője. 2002 és 2013 között munkajogot oktatott az ELTE ÁJK Munka- és Szociális Jogi Tanszékén. Munkajogi gyakorlati képzést vezetett a CEU Business School-ban. Munkajogi elméleti és gyakorlati képzéseken rendszeresen ad elő. Rendszeresen publikál itthon munkajogi témában.  2012-ben a Complex Kiadó gondozásában jelent meg Az új Munka törvénykönyve munkavállalóknak c. könyve, a 2010-ben megjelent TOP 100 Munkajogi kérdés és válasz c. könyv szerkesztője és egyik szerzője.  A Magyar Munkajogi Társaság tagja.
Az adatvédelmi joggal rendszeresen foglalkozik. 2017-től részt vesz az Adatvédelmi Szakjogász képzésben.
2012-ben LL.M. fokozatot szerzett a Boston Suffolk Law School Global and US Business Law képzésén. Angol nyelven tárgyalóképes.
2005 első felében a Rézler Alapítvány ösztöndíjával az Egyesült Államokban, a University of New Mexico egyetemen, alternatív vitamegoldási technikákat, mediációt és arbitrációt tanult. Az Egyesült Államokban mediátor képzettséget szerzett.
Az ügyvédi tevékenység megkezdése előtt dolgozott bíróságon, jogvédő irodában ahol munkajoggal, polgári joggal, szerzői joggal és büntetőjoggal foglalkozott.
http://bodnarugyvediiroda.hu

dr. Tetlák Krisztina
Ügyvéd, a Tetlák Ügyvédi Iroda irodavezető ügyvédje. A Tetlák Ügyvédi Irodát dr. Tetlák Krisztina alapította 2012-ben, az iroda a kezdetek óta a Pest megyei Mendén működik. Tevékenységi körük elsősorban polgári ügyekre terjed ki, ezen belül ingatlanjoggal, családjoggal, bontóperekkel, öröklési ügyekkel foglalkozik.

Bezzeg Betéti Társaság
Földmérő, geodéziai partnerünk 1991-óta foglalkozik alsógeodéziai feladatokkal. Rendszeresen működünk együtt amikor földmérő által készített vázrajz szükséges a jogi munka előkészítéséhez vagy lebonyolításához, például társasházi alapító okirat módosítások esetén.
Geodéziai felmérés, szintvonalas helyszínrajz, tervezési térkép, megvalósulási térkép, épületfeltüntetés, épület törlés, telek kitűzés, épület kitűzés, út kitűzés, magas épületek, tornyok dőlésvizsgálata, ellenőrző mérés, szolgalmi jog bejegyzés, használati megosztás, foghíjtelek és tűzfal felmérés, homlokzatfelmérés, földtömegszámítás, lakás felmérés, épület külső, belső felmérés.
https://foldetmerek.hu

Elérhetőség

Vogel Ügyvédi Iroda

1034 Budapest, Bécsi út 120. 4. emelet
Postacím: 1279 Budapest, Pf. 17.
Telefon: +36 30 9894041
email: dr.vogel [kukac] thurzo.hu

Ügyfélfogadás: előzetes időpont egyeztetés alapján

Az oldal cookie-kat használ: rövid szöveges fájlokat, melyek a számítógépén kerülnek elhelyezésre, hogy az jobb felhasználói élmény érdekében. A cookie-k a felhasználói preferenciákat rögzítik és anonimizált információt szolgáltatnak alkalmazásoknak, mint például a Google Analytics látogatottságmérő. Ha a cookie-kat ki szeretné kapcsolni, ezt bármikor megteheti a webböngészője beállításainál.